Vodka | Wodka

Der amtliche Eintrag von Vodka reicht in das Jahr 1405 zurück. Der meist farblose Vodka wird aus kohlenhydrathaltigen Ausgangsstoffen hergestellt und meistens pur oder in Cocktails getrunken. In den letzten Jahrzehnten stieg die Qualität und Quantität von Vodka stetig an und oft fällt es schwer den Überblick zu bewahren. Von flavoured bis zu gelagertem Vodka entstehen immer wieder neue Möglichkeiten den Vodka ins Rampenlicht zu heben. Zur Erfolgsgeschichte von Vodka hat sicherlich auch die Unterstützung von „James Bond“ beigetragen, der den „Vodka Martini“ weltberühmt machte.


An official mention of Vodka dates back to the year 1405. Vodka, in most cases colourless, is produced mainly from carbohydrate products and is mostly drunk neat or in Cocktails. In recent decades the quality and quantity of Vodka has steadily increased and it has become difficult to keep up. From flavoured to aged Vodka, there appear to be always new opportunities to put Vodka into the spotlight. The success story of Vodka is certainly also due to the support of "James Bond" who made the “Vodka Martini” world-famous.


De Russische nationale drank Wodka (Russisch = weinig water) heeft zijn wortels in Polen, waar oorspronkelijk het woord verschillende betekenissen van heilzaam water had. De exacte datum van de eerste alcoholische distillatie is niet bekend. Wat wel zeker is dat de Poolse distilleerderijen in de 17e Eeuw op een zodanige wijze bloeiden, dat hun vraag naar hout een acuut tekort aan brandhout in de steden veroorzaakte. Vroeger dronk men nauwelijks wodka buiten Rusland en Polen. Het was pas na de Tweede Wereldoorlog dat Russische emigranten begonnen met een nog relatief kleine productie van Wodka buiten hun thuisland. Het Wodka tijdperk begon voor de westerse wereld pas in de afgelopen 30 jaar. Wodka wordt, behalve in landen met een lange traditie van wodka, zoals Polen en Rusland, ook in Duitsland, Scandinavië, Finland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada - en op grote schaal - in de Verenigde Staten gefabriceerd. Wodka is het puurste en meest neutrale en heldere distillaat, wat noch aroma heeft, noch boeket of een speciale smaak. Alles wat traditionele distillaten kenmerkt, ontbreekt het haar aan, en elke fabrikant probeert om zo dicht mogelijk bij dit doel te komen.